15 maja

Z WikiZagłębie

1822

1942

  • Pierwsza masowa akcja wysiedlania ludności żydowskiej z Będzina do obozów zagłady

1944

  • W Sławkowie, w dzielnicy Walcownia Niemcy zamordowali w zbiorowej egzekucji (przez powieszenie) pięciu żołnierzy podziemia: Mieczysława Chęcińskiego (z Sosnowca), Zdzisława Guzika (z Kazimierza), Leona Plutę (z Radlina), Stanisława Ziębę (z Jaworzna) oraz Kazimierza Żurawika (z Jelenia)

1966

1968

1978

1983

2002

  • Odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika pomnika Jana Kiepury na placu Stulecia (Patelnia) w Sosnowcu. Bogusław Kaczyński wygłosił mowę laudacyjną o Kiepurze. Część artystyczną uświetnił Jacek Wójcicki, który zaśpiewał piosenki Kiepury