Środula Dolna (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie

Środula Dolna - część sosnowieckiej dzielnicy Środula położona na północ od Alei Zagłębia Dąbrowskiego (DK 94) w dolinie Potoku Zagórskiego

Rozwinęła się tuż po I wojnie światowej jako "dzikie osiedle" na enklawie gruntów włościańskich, pozostałej w uroczysku 'Wielka łąka", pozbawione początkowo dróg, światła i wody. Utwardzone droga z betonowej trylinki powstały około 1953 roku. Zlokalizowana była na samej północnej granicy miasta z Zagórzem. Obecnie już nie istnieje w dawnym układzie, ponieważ znaczna część zabudowań przedwojennych nie istnieje .

Źródła