Śląsko-Dąbrowski Okręg Wojewódzki Ligi Lotniczej

Z WikiZagłębie

Śląsko-Dąbrowski Okręg Wojewódzki Ligi Lotniczej - po zakończeniu II wojny światowej w dniach 18 -23 listopad 1945 roku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Szybowcowa. Podczas tej konferencji zaproponowano powołanie do życia organizacji która podjęłaby działalność zmierzającą do odrodzenia społecznego ruchu lotniczego oraz aktywnie włączyłaby się do odbudowy i rozwoju polskiego lotnictwa. Organizacja ta miała nazywać się Gwardia Powietrzna. Jednak podczas zjazdu delegatów aeroklubów który odbył się 15 - 18 stycznia 1946 roku w Poznaniu postanowiono powołać Lotnicze Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności pod nazwą Liga Lotnicza zamiast Gwardia Powietrzna. Oficjalnie stowarzyszenie rozpoczęło działalność 26 lipca 1946 roku w miejsce przedwojennej Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Jednak dopiero 21 sierpnia 1947 roku ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów o uznaniu "Ligi Lotniczej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności i o rozwiązaniu stowarzyszenia "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej" (Dz.U. 1947 nr 60 poz. 333).

Ostatecznie organizacja Ligii Lotniczej dzieliła się na:

a) koła miejscowe

b) obwody powiatowe (miejskie)

c) okręgi wojewódzkie

d) władze centralne

Z początkiem 1947 roku, władze Ligi Lotniczej podjęły energiczne działania dla przyspieszenia rozwoju stowarzyszenia mianowano komisarzy okręgowych Ligi Lotniczej których zadaniem było prowadzenie prac organizacyjnych związanych z tworzeniem okręgów, obwodów i kół. Teren Zagłębia Dąbrowskiego objęty został działalnością dwóch okręgów wojewódzkich:

1. 17 maja 1947 roku oficjalnie został zarejestrowany Śląsko-Dąbrowski Okręg Wojewódzki Ligi Lotniczej. Z chwilą rejestracji składał się on z 29 powiatowych obwodów podzielonych na 97 miejscowych kół.

2. 10 kwietnia 1947 roku oficjalnie został zarejestrowany Krakowski Okręg Wojewódzki Ligi Lotniczej. Z chwilą rejestracji składał się on z 15 powiatowych obwodów podzielonych na 100 miejscowych kół.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 czerwca 1954 roku w sprawie uznania stowarzyszenia "Liga Przyjaciół Żołnierza" za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz.U. 1954 nr 36 poz. 152) doszło do likwidacji Ligii Lotniczej i przejęcia jej majątku przez Ligę Przyjaciół Żołnierza.

Linki

1. Historia wieży spadochronowej w Grodźcu k. Będzina

2. Szkoła Szybowcowa na Parcinie w Będzinie-GrodźcuGermadon