Zawierciańsko - Olkuskie Stowarzyszenie Spadkobierców Kombatantów Polskich II Wojny Światowej

Z WikiZagłębie

Zawierciańsko - Olkuskie Stowarzyszenie Spadkobierców Kombatantów Polskich II Wojny Światowej. Skupia w swoich szeregach rodziny uczestników ruchu zbrojnego lat 1939 - 1945. Celem organizacji jest kultywowanie pamięci narodowej, opieka nad grobami wojennymi, spotkania z młodzieżą szkolną, organizowanie sympozjów poświęconych martyrologii narodu polskiego jak również wycieczek związanych z historią ostatniej wojny. Założycielem stowarzyszenia jest płk. Tadeusz Kowalczyk, jednocześnie honorowy prezes z siedzibą Zarządu Głównego w Warszawie. Prezesem okręgu zawierciańsko olkuskiego jest zawiercianin Maciej Świderski.

Opracowano: Sekcja Historii Oświaty i Ochrony Zabytków przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Zawierciańskiej