Zaglembier Zeitung

Z WikiZagłębie

Zaglembier Zeitung - gazeta żydowska ukazująca się przed II wojną światową w Zagłębiu, a także do dnia dzisiejszego w Izraelu.

Pierwsza strona czasopisma z 1922 roku