Zagłębie Dąbrowskie zanim powstało

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Zagłębie Dąbrowskie zanim powstało.jpg
Tytuł Zagłębie Dąbrowskie zanim powstało
Rok wydania 2007
Miejsce wydania Sosnowiec
Wydawca Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu
Liczba stron 162
Autor
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Jana Walczaka

Informacje:

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Jana Walczaka

Wydawca: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

ISBN 978-83-89199-33-1

Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2007

Ilość stron: 162

Opis:

……………………………….

Spis treści:

Strona 05 • Do Czytelnika

Strona 09 • Aleksandra Rogaczewska - ZIEMIE ZAGŁĘBIOWSKIE W PRADZIEJACH

Strona 09 • 1. Starsza epoka kamienna, pierwsze ślady człowieka (300 000-10000 lat p.n.e.)

Strona 13 • 2. Środkowa epoka kamienna (10 000 - 6 600 lat p.n.e.)

Strona 15 • 3. Młodsza epoka kamienna (6 600 - 2 200 lat p.n.e.)

Strona 18 • 4. Epoka brązu i początki okresu żelaza (2 200 - 400 rok p.n.e.)

Strona 22 • 5. Okres żelaza i przejście do wczesnego średniowiecza (400 r p.n.e. - 500 r n.e.)

Strona 23 • 6. Epoka plemienna wczesnego średniowiecza (VI - X w n.e.)

Strona 30 • 7. Podsumowanie

Strona 33 • Jerzy Rajman - ZIEMIE ZAGŁĘBIOWSKIE W ŚREDNIOWIECZU

Strona 33 • 1. Osadnictwo wczesnośredniowieczne i ukształtowanie się sieci dróg

Strona 46 • 2. Lokacje miast na prawie magdeburskim i ich rozwój do końca wieków średnich

Strona 65 • 3. Grody i zamki Kwestia księstwa siewierskiego

Strona 75 • 4. Kościół, oświata i ludzie wykształceni

Strona 81 • 5. Osadnictwo wiejskie Właściciele, sołtysi i kmiecie

Strona 99 • Jarosław Krajniewski - ZIEMIE ZAGŁĘBIOWSKIE W CZASACH NOWOŻYTNYCH (XVI-XVIII W.)

Strona 100 • 1. Zarys dziejów politycznych

Strona 108 • 2. Osadnictwo i własność ziemska

Strona 116 • 3. Rozwój miast

Strona 120 • 4. Zajęcia ludności miejskiej

Strona 131 • 5. Kościół i sieć parafialna Oświata Inne wyznania

Strona 139 • 6. Uwagi końcowe

Strona 141 • Aleksander Jaśkiewicz - ZABYTKI SZTUKI

Strona 143 • 1. Architektura

Strona 150 • 2. Wyposażenie wnętrz

Strona 152 • 3. Rzeźba

Strona 154 • 4. Malarstwo

Strona 156 • 5. Rzemiosło artystyczne

Strona 161 • Summary