Zagłębie Dąbrowskie w latach II wojny światowej (1939-1945) wybrane problemy

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Zagłębie Dąbrowskie w latach II wojny światowej (1939-1945) wybrane problemy.jpg
Tytuł Zagłębie Dąbrowskie w latach II wojny światowej (1939-1945) wybrane problemy
Rok wydania 2009
Miejsce wydania Sosnowiec
Wydawca Muzeum w Sosnowcu
Liczba stron 172
Autor
Autor pod red. Zbigniewa Studenckiego i Zygmunta Woźniczki

Informacje:

Autor: pod red. Zbigniewa Studenckiego i Zygmunta Woźniczki

Wydawca: Muzeum w Sosnowcu

ISBN 978-83-89199-47-8

Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2009

Liczba stron: 172

Opis:

Spis treści:

strona 07 • Wstęp

strona 11 • Jacek Chrobaczyński: Wrześniowy syndrom 1939 roku. Problem postaw i zachowań społeczeństwa wobec wojennej klęski

strona 23 • Tomasz Czapik: Pamięć o wrześniu 1939 r. (na podstawie materiałów zamieszczonych w Internecie w 2009 r.)

strona 35 • ks. Mariusz Trąba: Praca duszpasterska i życie codzienne duchowieństwa rzymskokatolickiego w Zagłębiu Dąbrowskim w czasie okupacji niemieckiej

strona 67 • Michał Węcel: Publiczne egzekucje w Sosnowcu podczas II wojny światowej

strona 73 • Mieczysław Starczewski: Ruch oporu w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939-1945

strona 107 • Lucyna Smykowska-Karaś: Zaczęło się we wrześniu 1939. Wacław Stacherski i Konstanty Kempa, śiąsko-zagłębiowscy Kolumbowie

strona 125 • Zygmunt Woźniczka: Między okupacją a wyzwoleniem - Zagłębie Dąbrowskie a Górny Śląsk w 1945 roku

strona 143 • Paweł Woźniczka: Represje wobec mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego po 1945 roku w świetle ówczesnego prawa

strona 153 • Zbigniew Studencki: Sosnowiec 1939-1945. Kalendarium