Zagłębie Dąbrowskie w czasach zaborów i walk o niepodległość

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Zagłębie Dąbrowskie w czasach zaborów....jpg
Tytuł Zagłębie Dąbrowskie w czasach zaborów i walk o niepodległość
Rok wydania 2004
Miejsce wydania Sosnowiec
Wydawca Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu
Liczba stron 185
Autor
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Jana Walczaka

Informacje:

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Jana Walczaka

Wydawca: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

ISBN 83-89199-13-0

Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2004

Ilość stron: 185

Opis:

……………………………….

Spis treści:

strona 05 • Do Czytelnika

strona 09 • Dariusz Nawrot - Przemysł na widowni - z dziejów industrializacji Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i na początku XX wieku

strona 09 • 1. Początki uprzemysłowienia

strona 12 • 2. Czasy przemysłu rzędowego

strona 24 • 3. Wielki awans Zagłębia

strona 34 • 4. Robotnicy i ich położenie

strona 39 • Ryszard Kaczmarek - Od skupisk ludności do miast: urbanizacja w Zagłębiu Dąbrowskim do I wojny światowej

strona 39 • 1. Pojęcie urbanizacji

strona 41 • 2. Rozwój przestrzenny miast zagłębiowskich w XIX wieku

strona 49 • 3. Wzrost liczby ludności w miastach Zagłębia Dąbrowskiego

strona 51 • 4. Rola uprzemysłowienia w procesach urbanizacyjnych w Zagłębiu Dąbrowskim

strona 54 • 5. Socjalizacja skupisk ludzkich

strona 65 • Jan Walczak - Życie społeczno-polityczne (do 1914 roku)

strona 65 • 1. Zmierzch starego świata - narodziny nowego

strona 72 • 2. Socjaliści i socjaldemokraci

strona 81 • 3. Narodowi demokraci i inni Inicjatywy żydowskie

strona 88 • 4. Rewolucja 1905-1907

strona 106 • 5. Klęska, trwanie i zbieranie sił

strona 117 • Jan Walczak - Zagłębie Dąbrowskie w latach I wojny światowej (1914-1918)

strona 117 • 1. Wybuch wojny i początek okupacji Zagłębiacy w legionach Józefa Piłsudskiego

strona 126 • 2. Pod podwójną okupacją Położenie ludności polskiej

strona 132 • 3. Samoorganizacja społeczna

strona 138 • 4. Narastający opór

strona 147 • Elżbieta Gondek - Kultura i oświata

strona 147 • 1. Piśmiennicze świadectwa zainteresowania nowym ośrodkiem przemysłu

strona 152 • 2. Środowisko lokalnej inteligencji

strona 155 • 3. Szkolnictwo

strona 161 • 4. Od amatorskich do zawodowych scen teatralnych i projekcji filmowych

strona 165 • 5. Drukarstwo i prasa

strona 169 • 6. Społeczne organizacje kulturalno-oświatowe i inne

strona 175 • 7. Odnowa życia kulturalnego i oświaty w latach I wojny światowej

strona 181 • Summary - The Dąbrowa Basin in \the Time of Occupation and Fight for Independence until 1918