Wydawnictwo DIKAPPA (Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce)

Z WikiZagłębie

Wydawnictwo DIKAPPA
Adres: ul. Ofiar Katynia 20, 42-530, Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce

Kontakt: tel 32 261 06 25

Strona internetowa: http://www.dikappa.pl/