Wiktor Gosiewski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ???1861
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

GOSIEWSKI WIKTOR

Urodził się 3 lutego 1890r. w Ry- pinie w woj. warszawskim. Do sZkół uczęszczał w Płocku. W 1905 r., w czasie sttajku sZkolnego, wstał wyda- lony z gimnazjum bez prawa powrotu do sZkół rosyjskich. Za udział w orga- nizacjach niepodległościowych był później aresztowany. W 1909 r. wrócił do Płocka, gdzie ukończył gimnazjum Macierzy Szkolnej. Wyjechał do Krakowa i zapisał się na Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagielloń- skiego. W czasie studiów pracował w organizacjach oświatowych i w TowarzystWie SZkoły Ludowej. Od 1913 r. należał do Drużyn Strzeleckich, pełniąc obowiązki lekarza oddziału sanitarnego. W 1914 r. jako absolwent medycyny zgłosił się do Legionów Polskich i brał udział w organizowaniu oddziału sanitarnego II brygady Legionów Polskich. W 1916 r. uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim stopień dra medycyny i wrócił do służby zdroWia; był kolejno lekarzem w Kozienicach, w Szpitalu Czerwo-nego Krzyża w Rabce i w końcu w Domu Ozdrowieńców w Kamińsku. Po I wojnie światowej pracował początkowo w Noworadomsku, pó- źniej w Będzinie jako lekarz powia- towy, w końcu jako inspektor lekarski. W 1921 r. był lekarzem szpitala w Sosnowcu; l fi 1933 r. został naczel- nym lekarzem Kasy Chorych w Sosnowcu, a 1 VI 1934 r. jej dyre- ktorem. Wlatlch 1930-1935 piastował mandat poselski. 1 X 1935 r. został zastępcą dyrektora naczelnego Zakła- du Ubezpieczeń Społecznych w War- szawie. Zginął 8 lipca 1936 r. w War- szawie od kuli mordercy. Był typem lekarza społecznego; ogłosił w druku 2 artykuły: O wolnym "yborze leka1za (1936) i Walka Z gnlŹlicą wśród dzieci i młodzieży (1936).

Opracował EMILIAN KocoT. Źródła: KONOPKA S., Dr. W. G., "Lekan Wojsk" t. 28: 1936, s. 801- 802; LANDAU M., Materiały do historii artylerii, "Przegl. Aftyl." 1934, nr 7, s. 790; "Kur. Warsz." 1936, nr 186, s. 4 i nr 187, s. 6; "Kur. Poranny" 1936, ,nr 189, s. 5.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego