Twoje Zagłębie

Z WikiZagłębie

Twoje Zagłębie - tygodnik regionalny.

Pierw­sze wyda­nie "Two­jego Zagłę­bia" uka­zało się w marcu 2010 roku.

Bezpłatny Tygodnik Regionalny "Twoje Zagłębie" jest czasopismem informacyjno-publicystycznym. Na łamach tygodnika zamieszczane są artykuły o tematyce społeczno-politycznej, gospodarczej, kulturalnej i sportowej.

"Twoje Zagłębie" to największy bezpłatny tygodnik w regionie, który w nakładzie 30 000 egzemplarzy, od 5 lat, kolportowany jest w każdy piątek na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi.

linki zewnętrzne