Tradycje zagłębiowskiego górnictwa

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Tradycje zagłębiowskiego górnictwa.jpg
Tytuł Tradycje zagłębiowskiego górnictwa
Rok wydania 2010
Miejsce wydania Będzin
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Koło "Zagłębie" i Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział w Będzinie
Liczba stron 231
Autor
Autor Bolesław Ciepiela

Informacje:

Autor: Bolesław Ciepiela

Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Koło "Zagłębie" i Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział w Będzinie

ISBN

Miejsce i rok wydania: Będzin, 2010

Ilość stron: 231

Opis:

……………………………….

Spis treści:

strona 07 •

strona 11 •

strona 16 •

strona 29 •

Przedmowa 11

Recenzje: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ; 13

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 14

Rozdział I: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa na straży tradycji górniczych. (Rys historyczny Stowarzyszenia)

l. Zarząd Główny 17

2. Oddział Sosnowiec 22

l) Z historii Oddziału 22

2) Jubileusz 60-1ecia, przebieg uroczystości 23

3) Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 24

3. Koła w Oddziale Sosnowieckim 26

l) Koło "Saturn" 26

2) Koło "Sosnowiec" 26

3) Koło "Kazimierz-Juliusz" 27

4) Koło "Porąbka-Klimontów" 27

5) Koło "zagłębie" 27

l. Rodowód Koła = 28

2. Utworzenie Koła "Zagłębie" 29

Rozdział II: Godło górnicze, patronka górników i górnicze dystynkcje l. Godło górnicze 35

2. Patronka górników 38

3. Górnicze dystynkcje 4O

Rozdział III: Historia tradycji górniczych

l. Kult świętej Barbary 45

2. Wpływ tradycji górniczych na ukształtowanie się obchodów "Barbórki" 45

3. Wpływ tradycji górniczych na ukształtowanie się poglądów górników 46

4. Posiłki i obyczaje górnicze 47

5. Karczma piwna 49

6. O tym warto wiedzieć (honorowa szpada, sztygarska laska, skok przez skórę, pasowanie na majstra) 53

Rozdział IV: Sztandary, ołtarze i figury z patronka górników

l. Grodziec 59

l) Sztandary grodzieckich górników ; 59

2) Oharze i kaplica z figurą św. Barbary 61

2. Wojkowice 64

l) Kaplica św. Barbary 64

2) Oharz z figurą św. Barbary 65

3) Sztandar górniczy 68

3. Sosnowiec 70

l) Figura św. Barbary w podziemiach kopalni "Kazimierz-Juliusz" 70

2) Oharze św. Barbary w kopalni "Kazimierz-Juliusz" 72

3) Figura św. Barbary przed kopalnią "Porąbka-Klimontów" 73

4. Czeladź 74

l) Kaplice w podziemiach 74

2) Kaplica i oharz 75

3) Górnicze sztandary 75

4) Wystawa -Pamięci górników kopalni "Czeladź" 77

5. Dąbrowa Górnicza 78

6. Gminy wiejskie 81

Rozdział V: Z historii orkiestr górniczych

l. Grodziec 87

2. Czeladź 92

3. Wojkowice 93

4. Sosnowiec 97 '

Rozdział VI: Obchody święta górniczego w 2009 r. w wybranych miejscowościach

l. Będzin 105

l)Promocja książki "Kopalnie węgla kamiennego w Będzinie" 105

2) Prelekcja dla młodzieży MZS nr 3 w Będzinie 106

3) Występ orkiestry dętej OSP Grodziec 112

4) VIII Zagłębiowskie Górnicze Spotkanie - po. latach pracy 114

2. Czeladź 116

3. Dąbrowa Górnicza 121

Rozdział VII: Piosenki górnicze i na różną okazję

1. Wybrane piosenki górnicze 12i

2. Śpiewki gwarkowskie 132

3. Niektóre piosenki biesiadne : 135

4. Z zestawów piosenek 141

5. Kilka wybranych piosenek lwowskich 145

6. Pieśni patriotyczne 148

7. Piosenki lat minionych 152

Rozdział VIII: Z historii biedaszybów i zagłębiowskich kopalń węgla

1. Z historii biedaszybów w wybranych miejscowościach 157

1) Wprowadzenie , 157

2) Biedaszyby na terenie Będzina i dzielnic 161

1. Będzin 161

2. Grodziec 164

3. Łagisza 167

3) Biedaszyby w Wojkowicach 167

4) Biedaszyby w Bobrownikach 168

5) Biedaszyby na terenie Gminy Psary 169

1. Gródków : 169

2. Psary 169

3. Samów 170

4. Strzyżowice 170

2. Zlikwidowane ostatnie zagłębiowskie kopalnie węgla 172

1) Kopalnia "Grodziec" ; 172

2) Kopalnia "Jowisz" , 174

3) Kopalnia "Niwka-Modrzejów" 176

4) Kopalnia "Paryż" 178

5) Kopalnia "Porąbka-Klimontów" 181

6) Kopalnia "Saturn" 183

7) Kopalnia "Sosnowiec" 185

Biogramy członków Koła "Zagłębie" , 189

Literatura 223

Sponsorzy 227