Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Żarnowieckiej

Z WikiZagłębie

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Żarnowieckiej

Adres: 42-439 Żarnowiec, ul. Rynek 11

tel. 032 6449 -040, e-mail: gbp2@op.pl

http://www.gbpzarnowiec.home.pl/towhist.html