Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

Z WikiZagłębie

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej - początki stowarzyszenia sięgają 1969 r. Zasadniczym celem Towarzystwa było zrzeszenie się mieszkańców miasta i regionu zainteresowanych i zaangażowanych społecznie w działalność kulturalną, oświatową, historyczną oraz gospodarczą.

Dzięki zaangażowaniu członków Towarzystwa w rozwój miasta i powiatu powstało dużo śmiałych zrealizowanych prac służących społeczności regionu, między innymi Izba Muzealna, wydawnictwa monograficzne, turystyczne oraz tygodnik "Trybuna Ziemi Zawierciańskiej". Towarzystwo wspomagało również dzieci zagrożone chorobami wysyłając grupy do sanatorium w Rabce.

Zmiany organizacyjne zaowocowały zwiększeniem płaszczyzn działalności. Obecnie jest ich pięć:

  • Sekcja Ekologii i Ochrony Środowiska,
  • Sekcja Turystyki i Promocji Jury,
  • Sekcja Kultury oraz
  • Sekcja Historii Oświaty i Ochrony Zabytków.

Wizytówką Towarzystwa jest Sekcja Historyczna której przewodniczącym od kilkunastu lat jest Maciej Świderski.

Jednym z głównych osiągnięć Sekcji było i jest podejmowanie działań zmierzających do przywrócenia do godnego stanu cmentarzy i grobów wojennych z okresu I i II wojny światowej. Na tym polu Sekcja współpracuje z instytucjami zajmującymi się grobownictwem wojennym w Austrii, Niemczech, Węgrzech, Czechach oraz Rosji.

Drugą specjalnością Sekcji jest rewitalizacja poniemieckich schronów wojennych w pow. zawierciańskim jako nowego produktu turystycznego. Na bieżąco organizowane są programy edukacyjne, wystawy zdjęć oraz pamiątek poświęconych historii Ziemi Zagłębiowskiej.

Tekst opracowany przez: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

Działalność wydawnicza

.......................

Linki zewnętrzne