Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa

Z WikiZagłębie

Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa - stowarzyszenie działające na terenie Dąbrowy Górniczej. Celem stowarzyszenia jest m.in.:

- Działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście, popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka komunikacji, rekreacji, turystyki i sportu.

- Działanie na rzecz eliminowania barier architektonicznych i drogowych nieprzyjaznych rowerzystom oraz osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, rodzicom z rowerowymi wózkami dziecięcymi i użytkownikom innych pojazdów rowerowych.

- Promocja różnych aspektów zdrowego i ekologicznego stylu życia a przede wszystkim: walka z otyłością, chorobami serca, hałasem, zanieczyszczeniem powietrza ze środków komunikacji oraz wszelkich innych działań mających za zadanie ochronę zdrowia i środowiska naturalnego.

- Współpraca z organami i służbami właściwymi do projektowania i budowy infrastruktury rowerowej komunikacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej i sportowej.

- Podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.