Stowarzyszenie Przyjaciół Strzemieszyc

Z WikiZagłębie

Stowarzyszenie Przyjaciół Strzemieszyc - stowarzyszenie działające na terenie Dąbrowy Górniczej. Celem stowarzyszenia jest m.in.:

- Poznawanie historii i współczesności Strzemieszyc oraz propagowanie, szerzenie tej wiedzy

- Rozbudzanie wrażliwości mieszkańców Strzemieszyc na historyczny, społeczny, gospodarczy i kulturowy dorobek miejscowości (dzielnicy).