Stowarzyszenie Koń w Służbie Człowieka HUSAR

Z WikiZagłębie

Stowarzyszenie Koń w Służbie Człowieka HUSAR - stowarzyszenie działające na terenie Dąbrowy Górniczej. Celem stowarzyszenia jest m.in.:

- Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

- Ochrona środowiska.

- Działalność oświatowa i kulturalna

- Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.