Pustynia Błędowska

Z WikiZagłębie
Pustynia Błędowska
Pustynia Błędowska
Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska – największy w Polsce obszar lotnych piasków pochodzenia fluwioglacjalnego (około 33 km²) leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej.

Obszar

Rozciąga się od Błędowa (dzielnicy Dąbrowy Górniczej) (od której wywodzi się jej nazwa) na zachodzie - do gminy Klucze na wschodzie. Granicą północną pustyni jest wieś Chechło. Na południu graniczy ona z dużym obszarem leśnym. Długość pustyni wynosi niecałe 10 km, a szerokość do 4 km. Średnia miąższość piasków to 40 m (maksymalnie do 70 m). Przez pustynię, z zachodu na wschód, przepływa rzeka Biała Przemsza.

Pustynia Błedowska

Ciekawostki

  • Na Pustyni Błędowskiej została zrealizowana ekranizacja Faraona Bolesława Prusa.
  • Przez wiele lat obszar pustyni wykorzystywany był jako poligon

Linki zewnętrzne