Odznaka Turystyczno - Krajoznawcza "Miłośnik Ziemi Myszkowskiej"

Z WikiZagłębie

REGULAMIN REGIONALNEJ ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ „MIŁOŚNIK ZIEMI MYSZKOWSKIEJ”

1. Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie, za aprobatą Starosty Myszkowskiego, ustanawia jednostopniową Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Miłośnik Ziemi Myszkowskiej”, zwaną dalej Odznaką.

2. Celem Odznaki jest popularyzowanie ziemi myszkowskiej oraz zachęcenie do poznawania atrakcji turystycznych i krajoznawczych poszczególnych gmin powiatu.

3. Odznakę można zdobywać na terenie powiatu myszkowskiego (województwo śląskie), zwanym w niniejszym regulaminie także Ziemią Myszkowską.

4. Odznakę może zdobywać każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie dyscypliny turystyki kwalifikowanej.

5. Czas spełniania wymagań dla zdobycia Odznaki nie może przekroczyć 12 miesięcy.

6. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest książeczka wycieczek uprawianej przez zainteresowanego dyscypliny turystycznej (lub dzienniczek krajoznawczy albo samodzielnie opracowywana kronika) z adnotacjami dotyczącymi przebytych tras, poznanych obiektów bądź spełnionych zadań oraz potwierdzeniami w postaci pieczątek, biletów lub wklejonych zdjęć.

7. Warunki zdobycia Odznaki:

a. udział w wycieczce, rajdzie, zlocie bądź złazie turystycznym PTTK mającym swój punkt docelowy na ziemi myszkowskiej;

b. przebycie pieszo, rowerem lub konno przynajmniej 10-km odcinka jednego ze szlaków turystycznych biegnących przez ziemie powiatu myszkowskiego;

c. zwiedzenie 10 obiektów krajoznawczych tak dobranych z poniższego wykazu, by reprezentowały wszystkie 5 gmin powiatu myszkowskiego;

d. dla turystów motorowych i krajoznawców wymóg określony w pkt. b nie jest obowiązkowy.

8. Odznaka może być przyznana bez konieczności wypełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym dla ziemi myszkowskiej.

9. Odznakę przyznają:

a. Klub Osiedlowy PTTK „M-2” w Myszkowie;

b. oraz upoważnione przez Zarząd Oddziału Regionalnego Referaty Weryfikacyjne funkcjonujące w ogniwach PTTK Ziemi Myszkowskiej;

c. w skład Referatu Weryfikacyjnego musi wchodzić członek kadry programowej PTTK.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r. i od tego dnia można przystąpić do wypełniania norm potrzebnych dla zdobycia Odznaki.

11. Interpretacja regulaminu należy do Klubu Osiedlowego PTTK „M-2” w Myszkowie.


WYKAZ OBIEKTÓW ZALECANYCH DO POZNANIA DLA ZDOBYCIA ODZNAKI:

Gmina Koziegłowy

 • Cynków - Drewniany kościół p.w. św. Wawrzyńca

Gmina Myszków

 • Myszków - MOSiR (pływalnia)
 • Myszków - Pomnik Poległym za Ziemię Myszkowską
 • Mrzygłód - Rynek – pomnik powstańców 1863 r.
 • Mijaczów - Amfiteatr i park przy al. Wolności
 • Nowa Wieś - Cis – pomnik przyrody, ul. Gołębia 8
 • Będusz Zespół folwarczny

Gmina Niegowa

 • Łutowiec - Strażnica jurajska
 • Mzurów - Dąb – pomnik przyrody w parku dworskim
 • Niegowa - Pomnik ku czci poległych w II wojnie światowej

Gmina Poraj

 • Choroń Aleja – pomnik przyrody
 • Dębowiec Mogiły poległych w II wojnie światowej
 • Jastrząb Rejs statkiem po zbiorniku „Poraj”
 • Masłońskie „Rybaczówka” Polskiego Związku Wędkarskiego
 • Żarki Letnisko Prywatne obserwatorium Słońca

Gmina Żarki

 • Czatachowa Erem
 • Kotowice Cmentarz wojenny z 1914 r.
 • Leśniów Sanktuarium Matki Boskiej Leśniowskiej,park przyklasztorny i źródło Leśniówki
 • Przewodziszowice Strażnica jurajska
 • Przybynów Lipa – pomnik przyrody koło plebanii
 • Żarki Zespół zabytkowych stodół