Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Na szlaku VIA REGIA”

Z WikiZagłębie
Książeczka potwierdzeń Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Na szlaku VIA REGIA”

WPROWADZENIE:

Zagłębie Dąbrowskie

Region nazywany dzisiaj Zagłębiem Dąbrowskim od najdawniejszych czasów wchodził w skład Ziemi Krakowskiej. Było tak od zarania państwowości polskiej, a nawet i wcześniej kiedy tereny te należały do obszarów plemiennych Wiślan, czego materialnym dowodem jest grodzisko na Górze Zamkowej w Będzinie.

Związki tych ziem z Małopolską były bardzo trwałe i tylko pewien ich fragment na okres przejściowy znalazł się we władaniu książąt śląskich, wracając jednak po pewnym czasie pod wpływy krakowskie w postaci częściowo niezależnego Księstwa Siewierskiego będącego swoistym prekursorem późniejszego regionu nazwanego w drugiej połowie XIX wieku Zagłębiem Dąbrowskim.

[[Granica Zagłębiowsko-Śląska|Istniejąca na rzekach Brynicy i Przemszy granica przez wieki była najbardziej stabilną granicą w historii Polski]]. Funkcjonowała do końca I Rzeczypospolitej i szybko została przywrócona w czasach napoleońskich. Po klęsce Napoleona została także utrzymana i potwierdzona na Kongresie Wiedeńskim.

Będąc przez wieki granicą państwową stanowiła jednocześnie historyczną granicę pomiędzy Małopolską a Śląskiem zmieniającym w tym czasie swoją przynależność państwową i tworzącym swoją własną, odrębną kulturę. Dzisiaj również rzeki te stanowią granicę kulturową i etnograficzną pomiędzy dużymi, polskimi regionami: Śląskiem i Małopolską, której zachodnią częścią jest Zagłębie Dąbrowskie.

Elementem łączącym poszczególne regiony i kraje były od zarania dziejów szlaki handlowe, wykorzystywane także bardzo często jako drogi pątnicze. Jednym z najważniejszych i najstarszych była Via Regia, zwana także Drogą Królewską która łączyła wschód z zachodem Europy, Małopolskę ze Śląskiem, Kraków z Wrocławiem. Przy tym trakcie powstały i rozwijały się najstarsze miasta regionu: Olkusz, Sławków, Będzin i Czeladź, oraz wiele innych, mniejszych osad.

Śladem tego historycznego traktu, podobnie jak to było kiedyś przebiega dzisiaj jeden z odcinków europejskiego szlaku pątniczego Droga św. Jakuba, który prowadzi do hiszpańskiego sanktuarium w Santiago de Compostela.

Prowadzący przez Zagłębie Dąbrowskie odcinek tego szlaku pełni jednocześnie funkcję lokalnej trasy turystycznej i kulturowej prezentującej i promującej zabytki i historię tego regionu.

„Droga św. Jakuba”

Droga św. Jakuba to chrześcijański szlak pątniczy powstały w średniowieczu, a dziś przeżywający ponowny rozkwit. Prowadzi z Twojego domu do Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii. Od ponad tysiąca lat wybierają się nań zarówno pobożni pielgrzymi jak i osoby „jedynie” zainteresowane kulturą, przygodą i drugim człowiekiem. Wszyscy, niezależnie od wyznania i światopoglądu zgodnie określają Camino de Santiago jako przestrzeń duchową. Często ruszają chcąc przyjrzeć się swojemu życiu z oddalenia, doświadczyć zmiany lub odkryć znaczenie swoich przeżyć. W drodze spotykają transcendencję.

Gdy poczujesz, że nadszedł Twój moment spakuj plecak i ruszaj. Buen Camino !

REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ „NA SZLAKU VIA REGIA”

1. Stowarzyszenie regionalne Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego oraz Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu ustanawiają Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Na szlaku VIA REGIA” celem popularyzacji zachodnio-małopolskiego odcinka międzynarodowego szlaku pątniczego i kulturowego prowadzącego do sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela.

2. Odznaka posiada jeden stopień.

3. Warunkiem zdobycia odznaki jest piesze przejście lub przejechanie na rowerze całej trasy, od Krakowa do Piekar Śląskich, wraz z alternatywnymi wariantami tego szlaku. Przejście, bądź przejechanie tylko jednego wariantu szlaku honorowane jest pamiątkowym certyfikatem.

4. Odznakę można zdobywać zarówno podczas wycieczek grupowych jak i indywidualnych.

5. Długość, kolejność i czas przejścia, bądź przejechania poszczególnych etapów są zupełnie dowolne. Musi być jednak zachowany kierunek wędrówki który prowadzi ze wschodu na zachód.

6. Ewidencję, opis i potwierdzenia przejść, bądź przejazdów poszczególnych etapów dokonuje się w specjalnej Książeczce Odznaki Krajoznawczo-Turystycznej „Na szlaku VIA REGIA”, lub w wykonanej samodzielnie Kronice Krajoznawczej.

7. Potwierdzeniem przejść, bądź przejazdów poszczególnych etapów są pieczątki z obiektów znajdujących się przy trasie.

8. Opisaną i potwierdzoną Książeczkę Odznaki Krajoznawczo- Turystycznej „Na szlaku VIA REGIA” lub wykonaną samodzielnie Kronikę Krajoznawczą przedstawia się Komisji Weryfikacyjnej mającej swoją siedzibę w Oddziale PTTK w Sosnowcu, przy ulicy Dęblińskiej 1.

9. Komisję Weryfikacyjną Odznaki Krajoznawczo-Turystycznej „Na szlaku VIA REGIA” stanowią przedstawiciele zarządów: stowarzyszenia regionalnego Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego i Oddziału PTTK w Sosnowcu, bądź osoby wyznaczone przez te Zarządy.

10. Zweryfikowana pomyślnie Książeczka Odznaki Krajoznawczo-Turystycznej „Na szlaku VIA REGIA” lub Kronika Krajoznawcza uprawnia do nabycia certyfikatu i odznaki.

11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Weryfikacyjnej powołanej na rzecz tej odznaki.

12. Regulamin Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Na szlaku VIA REGIA” został zatwierdzony: 25 maja 2011 przez Zarząd Oddziału PTTK w Sosnowcu, oraz 5 czerwca 2011 przez Zarząd stowarzyszenia regionalnego Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego.

WYKAZ ETAPÓW

 • ETAP 1 Kraków Krowodrza - Ojców
 • ETAP 2 Ojców - Pieskowa Skała
 • ETAP 3 Pieskowa Skała - Sułoszowa - Przeginia
 • ETAP 4 Przeginia - Zawada - Osiek - Olkusz


 • ETAP 8 Sosnowiec Maczki - Dąbrowa Gór. Gołonóg
 • ETAP 9 Dąbrowa Gór. Gołonóg - Będzin Góra Zamkowa
 • ETAP 10 Będzin Góra Zamkowa - Będzin Grodziec
 • ETAP 11 Będzin Grodziec - Siemonia - Sączów


ODCINKI ALTERNATYWNE

 • ETAP 8 A Sosnowiec Maczki - Sosnowiec TTC (Trójkąt Trzech Cesarzy)
 • ETAP 9 A Sosnowiec TTC (Trójkąt Trzech Cesarzy) - Będzin Góra Zamkowa
 • ETAP 10 A Będzin Góra Zamkowa - Czeladź - Grodziec