Odznaka Krajoznawcza "Znam Zawiercie i okolice"

Z WikiZagłębie

REGULAMIN

 • 1. Celem odznaki jest popularyzacja miasta Zawiercia i jego okolic, zapoznanie z zabytkami, miejscami pamięci narodowej, historią i przyrodą.
 • 2. Odznakę może zdobyć każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie turystyki kwalifikowanej.
 • 3. Odznaka ma 2 stopnie: srebrny i złoty.
 • 4. Okres uzyskania wymagań na dany stopień nie jest ograniczony.
 • 5. Potwierdzenia należy zbierać w książeczkach turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT) lub sporządzonych przez siebie kronikach. Pieczątki można uzyskiwać w instytucjach, szkołach, sklepach, schroniskach, kościołach, u sołtysa itp. lub potwierdzić swój udział u organizatora imprezy turystycznej.
 • 6. Na odznakę w stopniu srebrnym należy wziąć udział w 1 rajdzie organizowanym przez Oddział PTTK w Zawierciu oraz zwiedzić 7 z wymienionych w wykazie obiektów.
 • 7. Na odznakę w stopniu złotym należy wziąć udział w 2 imprezach turystycznych Oddziału PTTK w Zawierciu i zwiedzić dalsze 12 obiektów z wymienionych w wykazie.
 • 8. Osoby z innych regionów są zwolnione z obowiązku udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Oddział PTTK w Zawierciu.
 • 9. Odznaka może być przyznana bez konieczności wypełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym w popularyzacji miasta i okolicy.
 • 10. Wypełnioną książeczkę turystyki kwalifikowanej lub kronikę po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie należy dostarczyć do Oddziału PTTK w Zawierciu celem weryfikacji. Przy przesyłce pocztowej należy dołączyć znaczek na zwrot książeczki.

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA NA ODZNAKĘ

Zawiercie – centrum:

Zawiercie – Kromołów:

Zawiercie – Skarżyce:

Zawiercie – Bzów:

Chruszczobród:

Ciągowice:

 • kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja
 • resztki pałacu,

Giebło

Hutki-Kanki:

Morsko:

 • ruiny zamku XV w.,

Niegowonice:

Ogrodzieniec:

Podzamcze Ogrodzienieckie:

Poręba:

 • Kościół p.w. św. Józefa,
 • Pomnik przyrody (dąb) koło cmentarza,
 • Muzeum Kuźnictwa i Odlewnictwa FUM „Poręba”,

Mrzygłód:

 • Sanktuarium p.w. Wniebowzięcia NMP,
 • Mogiła powstańców z 1863 r.,

Ryczów:

 • Ruiny strażnicy obronnej z XIV w.,

Siewierz:

Włodowice: