Nowe Zagłębie

Z WikiZagłębie
Okładka numeru 2/20 z 2012 roku

Nowe Zagłębie - czasopismo społeczno-kulturalne (dwumiesięcznik) prezentujące tematykę nawiązującą do zagłębiowskiej tożsamości oraz komentarze do aktualnych problemów regionu. Czasopismo zamieszcza również recenzje wydarzeń kulturalnych, które czytelnik znajdzie w magazynie "Zagłębiarka". Założone zostało w grudniu 2008 roku, a redaktorem naczelnym został Marek Barański.

Misja czasopisma

Twórcy za priorytet stawiają sobie przedstawienie w każdym numerze problemów różnych zakątków Zagłębia Dąbrowskiego (powiaty: będziński, myszkowski, olkuski, zawierciański oraz Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i gmina Ożarowice z powiatu tarnogórskiego) oraz Jaworzna. Długofalowym celem czasopisma jest integracja środowisk twórczych, intelektualnych, oświatowych, samorządowych, liderów społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. W ten sposób redaktor naczelny w artykule wstępnym przedstawiał zadania, jakie przed sobą postawił zespół skupiony wokół pisma: „Misją naszego czasopisma jest prezentacja twórczości i dorobku kulturalnego oraz integracja opiniotwórczych środowisk, liderów społeczności lokalnych czy organizacji pozarządowych oraz kształtowanie poczucia tożsamości i identyfikacji regionalnej wśród wszystkich mieszkańców szeroko rozumianego Zagłębia Dąbrowskiego, do których też adresujemy nasze czasopismo [...]. Zagłębiowski regionalizm ma wiele korzeni, dlatego nie jest hermetyczny. Nie jest wrogi sąsiadom, ale przyjazny tym, którzy są Zagłębiakami z urodzenia, lecz i wyboru”

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


2015

2016


Linki zewnętrzne