Klub Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego im. Jana Przemszy-Zielińskiego

Z WikiZagłębie

Klub Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego im. Jana Przemszy-Zielińskiego.

Działalność wydawnicza

Do roku 2011 Klub wydawał roczniki zatytułowane "Materiały Klubu Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego do nauki o regionie", będące przeniesieniem tekstów z kolumny Klubu Kronikarzy w "Wiadomościach Zagłębia".

Od 2012 roku Klub wraz z Oddziałem Będzińskim Stowarzyszenia Autorów Polskich wydaje w formie zeszytów - serię pt. Zagłębiowskie Szkice Monograficzne, które są pokłosiem organizowanych corocznie Sympozjów Zagłębiowskich. Ostatni z zeszytów (numer 3) został wydany przy pomocy finansowej czeladzkiego Muzeum "Saturn".

Linki zewnętrzne