Gubernia Radomska (1845-1866)

Z WikiZagłębie
Herb Guberni Radomskiej (1845-1866))

Gubernia Radomska - dawna jednostka administarcyjna w Królestwie Polskim (zaborze rosyjskim), która powstała w 1844 z połączenia dawniejszych gubernii; kieleckiej i sandomierskiej. W kształcie który obejmował także tereny dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego gubernia funkcjonowała w latach 1845-1866.

W wyniku kolejnej reformy administracyjnej kształt i wielkość Guberni radomskiej (1867-1914) uległy zmianie i nie obejmowały już obszaru Zagłębia Dąbrowskiego.

Podział administracyjny guberni w latach 1845-1866

  • Powiat kielecki, w skład którego wchodziły; Okręg jędrzejowski i Okręg kielecki
  • Powiat miechowski, w skład którego wchodziły; Okręg miechowski, Okręg proszowicki i Okręg skalbmierski
  • Powiat opatowski, w skład którego wchodziły; Okręg opatowski i Okręg solecki
  • Powiat opoczyński, w skład którego wchodziły; Okręg konecki, Okręg opoczyński i Okręg szydłowiecki
  • Powiat radomski, w skład którego wchodziły; Okręg kozienicki i Okręg radomski
  • Powiat sandomierski, w skład którego wchodziły; Okręg sandomierski i Okręg staszowski
  • Powiat stopnicki, w skład którego wchodziły; Okręg stopnicki i Okręg szydłowski