Gubernia Piotrkowska (1867-1914)

Z WikiZagłębie
Herb Guberni Piotrkowskiej
Mapa Guberni Piotrkowskiej

Gubernia piotrkowska – gubernia Królestwa Polskiego ze stolicą w Piotrkowie Trybunalskim.

Alfabetyczny spis miejscowości Guberni Piotrkowskiej 1900 r.
Mapa powiatu będzińskiego w guberni piotrkowskiej z lat 1867-1914

Historia

Po upadku Powstania Styczniowego rosyjskie władze zaborcze na mocy ukazu carskiego "O zarządzie gubernialnym i powiatowym" dokonały nowego podziału administracyjnego ziem byłego Królestwa Polskiego. Wprowadzono nowy podział na 10 guberni w skład których weszło 85 powiatów. Zarząd nad guberniami sprawował gubernator, mający do pomocy wicegubernatora oraz rząd gubernialny (gubiernskoje prawlenije.)

Jedną z nowo utworzonych guberni była Gubernia Piotrkowska, w skład której weszło osiem powiatów:

 • będziński
 • brzeziński
 • częstochowski
 • łaski
 • łódzki
 • piotrkowski
 • nowo-radomski
 • rawski

Była to jedna z najbardziej uprzemysłowionych guberni Królestwa Polskiego.

Urząd gubernatora

Urząd gubernatora Guberni Piotrkowskiej pełnili kolejno:

 • 1867 - 1884 - gen. Iwan Kachanow
 • 1884 - 1887 - Nikołaj Zinowiew
 • 1887 - 1890 - gen. Aleksander Komarow
 • 1890 - 1904 - Konstantin Miller
 • 1904 - 1905 - Michaił Arcimowicz
 • 1906 - 1910 - Antoni Essen
 • 1910 - 1914 - Michał Jaczewski

Urząd wicegubernatora Guberni Piotrkowskiej pełnili kolejno:

 • 1867 - 1872 - Władimir Prewłockij
 • 1872 - 1883 - Rainchold Essen
 • 1883 - 1885 - Władimir Tchorzewski
 • 1885 - 1891 - Iwan Podgorodnikow
 • 1892 - 1892 - Matwiej Michalewicz
 • 1892 - 1899 - Borys Ozierow
 • 1899 - 1902 - Aleksander Luders-Weimarn
 • 1902 - 1904 - płk. Iwan Reinhard
 • 1905 - 1914 - płk. Fiodor Fortwengler

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Listy Władysława Wajsa (wcielonego do rosyjskiego wojska w czasie zaborów) - uczestnika wojny rosyjsko-japońskiej (1904-1905), pisane z podróży na front na stronie Klubu Zagłębiowskiego: