Gubernia Kielecka (1867-1914)

Z WikiZagłębie
Herb Guberni Kieleckiej (1867-1914)
Mapa Guberni Kieleckiej (1867-1914)
Mapa powiatu olkuskiego (1867-1914)


Gubernia kielecka – gubernia Królestwa Polskiego ze stolicą w Kielcach.

Historia

Po upadku Powstania Styczniowego rosyjskie władze zaborcze na mocy ukazu carskiego "O zarządzie gubernialnym i powiatowym" dokonały nowego podziału administracyjnego ziem byłego Królestwa Polskiego. Wprowadzono nowy podział na 10 guberni w skład których weszło 85 powiatów. Zarząd nad guberniami sprawował gubernator, mający do pomocy wicegubernatora oraz rząd gubernialny (gubiernskoje prawlenije.)

Jedną z nowo utworzonych guberni była Gubernia Piotrkowska, w skład której weszło 7 powiatów:

  • olkuski
  • jędrzejowski
  • kielecki
  • miechowski
  • pińczowski
  • stopnicki
  • włoszczowski