Gmina Ożarowice (powiat tarnogórski)

Z WikiZagłębie
Herb Gminy
Urząd Gminy Ożarowice (Foto: Dariusz JUREK)

Informacje ogólne

Gmina Ożarowice jest jedną z gmin powiatu tarnogórskiego, w jej skład wchodzi 7 sołectw:


Historia

Mapa obszaru gminy Ożarowice w latach 1927 - 1939 (powiat będziński)
Mapa powiatu będzińskiego w guberni piotrkowskiej z lat 1867-1914

.............

Zabytki

OświataObiekty kultury

Struktura wyznaniowa

Kluby sportowe


Jednostki OSP

Pozostałe organizacje i instytucje

Gmina na fotografii

Bibliografia