Expres Zagłębia

Z WikiZagłębie
Winieta gazety z 6 października 1938 roku
Winieta gazety z 8 października 1938 roku
Winieta gazety z 12 marca 1939 roku
Winieta gazety z 4 lipca 1939 roku

Expres Zagłębia - gazeta codzienna wychodząca w Sosnowcu w latach 1926 - 1939 w wysokim nakładzie.

Twórca gazety

Założycielem dziennika i jego naczelnym redaktorem był Wiktor Monsiorski, a nominalnym wydawcą jego żona - Helena. Wydawnictwo opierało się na kilkuosobowej spółce, w której połowę udziałów posiadał Monsiorski z żoną Heleną. W redakcji zatrudnieni byli:

W kwietniu 1927 roku Monsiorski włączył do "Expresu" "Dziennik Pracy" - organ Partii Pracy.

Gazeta

"Expres Zagłębia" prezentował się w podtytule jako "jedyny niezależny organ demokratyczny województwa kieleckiego". W rzeczywistości reprezentował politykę obozu sanacyjnego.

Gazeta była wydawnictwem ogólnoinformacyjnym ze starannie prowadzoną kroniką lokalną. Dzięki talentowi organizacyjnemu Monsiarskiego oraz niższej cenie gazety, a także dzięki zaangażowaniu po stronie sanacji "Expres" odniósł sukces i wydawnictwo zdobyło pokaźny rynek wydawniczy. W 1930 roku jego nakład sięgał 24 tysięcy, a w niedziele i święta dochodził do 40 tysięcy egzemplarzy i był najwyższy wśród zagłębiowskich gazet. W latach 30-tych, z powodu pogłębiającego się kryzysu, a także śmierci Monsiorskiego w końcu grudnia 1932 roku, popyt na gazety zmniejszył się. W ostatnich latach przed wojną dziennik wydawany był w ilości 10 tys. egzemplarzy w tygodniu i 15 tys. w niedziele.

Redakcja

Od 1933 roku redakcją kierowali: Józef Oskólski, Witold Fabrycy, Lucjan Horski. W październiku 1936 roku funkcje redaktora naczelnego przejął Konstanty Ćwierk i pełnił je do 17 stycznia 1938 roku. Ostatnim redaktorem naczelnym "Expresu" był Jan Kozubski.

  • Adres Redakcji, Administracji i Drukarni: Sosnowiec, ul. Teatralna 1-a, Telefony: Redakcja 61-692, Administracja 61-497

Oddziały:

  • Będzin, ul. Małachowskiego 21, telefon 71-331
  • Czeladź, ul. Bytomska 31
  • Dąbrowa, ul. Sobieskiego 7 i Królowej Jadwigi (róg Narutowicza)
  • Grodziec, ul. Legionów, telefon 71-968
  • Zawiercie, ul. 3-Maja 5, telefon: 97
  • Kielce, ul. Wesoła 7, telefon: 13-78

Dodatki gazety

Ukazywały się również dodatki do "Expresu" jak: "Dodatek Ilustrowany", "Jutrzenka", "Dom i Szkoła", "Mój Kurierek".

Linki zewnętrzne

Zobacz też

Bibliografia