Diecezja Sosnowiecka

Z WikiZagłębie

Diecezja Sosnowiecka ustanowiona została 25 marca 1992 roku przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus. Jest jedną z trzech diecezji obrządku łacińskiego w metropolii częstochowskiej. Należy do najmniejszych terytorialnie diecezji w Polsce. Diecezja powstała z części terytorium trzech innych diecezji: częstochowskiej (97 parafii), kieleckiej (44 parafie) oraz krakowskiej (11 parafii) i graniczy z Archidiecezją katowicką, Archidiecezją częstochowską i Archidiecezją krakowską. Pierwszym ordynariuszem ustanowiony został ksiądz biskup Adam Śmigielski.

Informacje

Biskup diecezjalny: dr Grzegorz Kaszak.

Biskup pomocniczy: dr Piotr Skucha.

Wikariusz generalny: ks. dr Mariusz Karaś.

Przynależność do metropolii: metropolia częstochowska.

Patroni diecezji:

Patron główny: św. Albert Chmielowski, zakonnik.

Patron drugorzędny: św. Rafał Kalinowski, kapłan.

Powierzchnia: 2 tys. km. kw. (maksymalna rozciągłość z zachodu na wschód: 70 km.; z północy na południe: 45 km.).

Kuria Diecezjalna w Sosnowcu, ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 293 51 51; fax. 32 293 51 88.

Historia

Wydarzenie w historii diecezji to wizyta papieża Jana Pawła II 14 czerwca 1999 w Sosnowcu.

Bazyliki mniejsze w Diecezji Sosnowieckiej

Sanktuaria diecezjalne

Podział na dekanaty

Diecezja w liczbach (2010)

Według danych ze 162 parafii, w diecezji jest 640.212 katolików (na 677.469 mieszkańców).

  • W 2010 r. chrzest przyjęły 6.692 osoby (w 2008 r. - 6.867 osób); w tym do 1 roku życia 6.258 osób (w 2008 roku - 6.425 osób), od 1 do 7 roku życia 323 osoby (w 2008 r. - 337 osób), powyżej 7 roku życia 111 osób (w 2008 r. - 105 osób).
  • Do pierwszej komunii przystąpiło 5.319 osób (w 2008 roku - 5.608 osób).
  • Liczba zawartych małżeństw sakramentalnych: między katolikami 2.832 (w 2008 roku - 3.292), między katolikami i niekatolikami: 24 (w 2008 roku – 34).
  • Liczba par niesakramentalnych – 18.574.
  • Liczba pogrzebów katolickich: 7.781 (w 2008 roku - 7.840).
  • Do sakramentu bierzmowania przystąpiło 5.885 osób (w 2008 roku - 6.608 osób).
  • Sakrament namaszczenia chorych kapłani udzieli w 2010 roku 15.406 osobom.
  • Liczba rozdanych komunii św.: 7.192.465 (w 2008 roku – 7.383.080).
  • Z wizytą duszpasterską przyjęło księdza 163.065 rodzin (w diecezji jest 230.101 rodzin).
  • Liczba osób uczęszczających regularnie na niedzielną mszę św. – 154.095 (24 procent), w codziennej mszy św. uczestniczyło 5.702 osoby.

Wizyta papieża Jana Pawła II w Sosnowcu-Zagórzu w 1999 roku

<videoflash>OS1LlQ_YPE</videoflash>

Linki zewnętrzne