Dąbrowska Odznaka Krajoznawcza

Z WikiZagłębie

REGULAMIN DĄBROWSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ (D.O.K.)

§ 1

Zarząd Oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej w porozumieniu z władzami samorządowymi miasta ustanowił „Dąbrowską Odznakę Krajoznawczą” mając na celu:

• popularyzację walorów turystyczno krajoznawczych,

• ukazanie historii zabytków przeszłości, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju,

• zachęcenie do uprawiania turystyki kwalifikowanej.

§ 2

Odznakę można zdobywać na terenie Dąbrowy Górniczej po ukończeniu 10 lat, po uprzednim nabyciu „Regulaminu” zwanego w dalszej części „Książeczką D.O.K.”.

§ 3

Odznaka posiada dwa stopnie: I srebrny, II złoty, które należy zdobywać kolejno, przy czym w ciągu jednego roku kalendarzowego można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

§ 4

Zdobycie poszczególnych stopni odznaki związane jest ze zwiedzaniem określonej ilości obiektów na terenie miasta i potwierdzeniem ich zwiedzania w książeczce D.O.K. zawierającej wykaz tych obiektów. Do zdobycia odznaki I stopnia wymagane jest zwiedzenie 10 obiektów. Do zdobycia odznaki II stopnia wymagane jest zwiedzenie 18 obiektów.

§ 5

Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów, na dany stopień odznaki jest dowolna a termin (czas) zdobywania odznaki nieograniczony.

§ 6

Potwierdzenie zwiedzania obiektu, musi być dokonane w książeczce D.O.K. poprzez uzyskanie pieczątki, potwierdzenie przez nauczyciela, opiekuna SKKT PTTK obecnego w czasie zwiedzania oraz członka Referatu Weryfikacyjnego. Obowiązuje wpisanie daty zwiedzania obiektu.

§ 7

Wypełnioną „Książeczkę D.O.K.” należy przedłożyć referatowi weryfikacyjnemu Oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej, który dokona weryfikacji i przyzna odznakę.

§ 8

Zweryfikowana „Książeczka D.O.K.” jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 9

„Książeczka D.O.K.” – Regulamin oraz odznaki są do nabycia w Oddziale PTTK w Dąbrowie Górniczej.

§ 10

Niniejszy Regulamin przyjęty został na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej uchwałą nr 3/03 w dniu 08.04.2003 r

DOK-srebrna.jpg

OBIEKTY KRAJOZNAWCZE – STOPIEŃ I

1. Kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej.

2. Pałac Kultury Zagłębia.

3. Kopalnia Ćwiczebna Muzeum Miejskiego „Sztygarka”

4. Pomnik Martyrologii przy ul. ks. Augustynika (między blokami).

5. Pustynia Błędowska (szlak żółty).

6. Okradzionów – młyn Freya.

7. Strzemieszyce, ul. Rudna – Pomnik martyrologii grupy AK „Ordona”.

8. Tucznawa – kapliczka z XIX w.

9. Zielona – Budynek o konstrukcji szachulcowej.

10. Park Zielona – przejście piesze od parku do dzielnicy Piekło.

DOK-złota.jpg

OBIEKTY KRAJOZNAWCZE – STOPIEŃ II

1. Muzeum Miejskie "Sztygarka".

2. Pomnik Orła Białego, ul. Konopnickiej.

3. Pomnik Martyrologii na terenie byłej kopalni „Paryż”.

4. Tablica pamięci w murze Huty „Bankowa”.

5. Bugaj – Pozostałości parkowe byłego dworu.

6. Gołonóg – kościół św. Antoniego z Padwy.

7. Łosień, ul. Laskowa – jesion wyniosły.

8. Okradzionów – młyn Rydzewskiego.

9. Okradzionów, ul. Ziołowa – park podworski.

10. Pogoria – osiedle robotnicze „Matheon”, XX w.

11. Pogoria – zbiorniki wodne Pogoria I i II (szlak zielony).

12. Strzemieszyce – źródła wywierzyskowe – pomnik przyrody.

13. Strzemieszyce – nieczynny wapiennik na Górze Borowicza.

14. Strzemieszyce – wiadukt kolejowy Kolei Żelaznej, XIX w.

15. Trzebiesławice – kaplica, XVIII w.

16. Ujejsce – kaplica św. Katarzyny, XVIII w.

17. Ząbkowice – Huta Szkła Gospodarczego.

18. Ząbkowice (Starosiedle) – Pomnik Martyrologii.