Będzin przez wieki

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Będzin przez wieki.jpg
Będzin przez wieki - okładka.jpg
Tytuł '''Będzin przez wieki'''
Rok wydania 1982
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Będzinie
Liczba stron 880 + 4 arkusze
Format 178x260 mm
Autor
Włodzimierz Błaszczyk
Pod redakcją
{{{pod redakcją}}}


Informacje:

Autor: Włodzimierz Błaszczyk

Wydawca: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Będzinie

Miejsce i rok wydania: Poznań, 1982

Ilość stron: 880 + 4 arkusze

Oprawa: Twarda z obwolutą

ISBN 83-00-00522-6

Opis:

Dzieje miasta i jego rozwoju urbanistyczno-przestrzennego od średniowiecza do połowy XX wieku na podłożu osadnictwa w starożytności i wczesnym średniowieczu.

Spis treści:

Strona 07 • ZAMIAST WSTĘPU

Strona 11 • Rozdział I. UWAGI OGÓLNE

 • l. Położenie historyczne Zagłębia Dąbrowskiego.
 • 2. Fizjografia: budowa geologiczna, klimat, sieć rzeczna.
 • 3. Ilość i różnorodność zwierzyny łownej.
 • 4. Uwarunkowania fizjograficzne, a osadnictwo.
 • 5. Granice przestrzenne rozwiązań.
 • 6. Szlaki drogowe i handlowe.

Strona 36 • Rozdział II. PRZEGLĄD WAŻNIEJSZEJ LITERATURY I ŹRÓDEŁ

Strona 59 • Rozdział III. Z HISTORII ODBUDOWY ZAMKU I TWORZENIA W NIM MUZEUM

Strona 85 • Rozdział IV. STAN BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM.

 • Lata: 1805-1914 , 1914 - 1939, 1939 - 1945, 1945 -1980.

Strona 108 • Rozdział V. OSADNICTWO PRADZIEJOWE NA TERENIE ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W UJĘCIU CHRONOLOGICZNYM I PRZESTRZENNYM.

 • Epoka kamienia
 • Epoka brązu, kultura łużycka
 • Epoka żelaza, wczesny okres żelaza - Hallstatt CD,
 • okres lateński,
 • okres wpływów kultury prowincjonalno-rzymskiej
 • okres wędrówek ludów
 • okres wczesnośredniowieczny

Strona 189 • Rozdział VI. BADANIA ARCHEOLOGICZNO-ARCHITEKTONICZNE NA GÓRZE ZAMKOWEJ W BĘDZINIE

 • l. Najstarsze osadnictwo
 • 2. Metoda i dokumentowanie badań archeologicznych i architektonicznych. Podział terenu na stanowiska eksploracji
 • 3. Badania poprzedzające odbudowę zamku
 • 4. Badania architektoniczne i projekty odbudowy zamku
 • 5. Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych, analiza materiału:
 • Stanowisko I - zamek „górny”

Wykopy I - XV
Międzymurze
Piwnice I - II
Dziedziniec

 • Stanowisko II – zamek „dolny”

Uwagi wstępne
Wykop I – Wieża czworoboczna
Działki A1 – Z
Wykop II - Działka a – z
Wykop III - Działki 1 – 31
Wykop kanalizacyjny
Wykop IV -

 • Stanowisko III - wał podgrodzia wczesnośredniowiecznego w Parku na Górze Zamkowej.
 • 6. Podstawy chronologiczne - kultura materialna.

Ceramika naczyniowa, technika wykonania, zdobienie
Kafle
Wyroby metalowe
Uwagi o pierwotnej technice wytopu żelaza na zamku w Będzinie
Uzbrojenie zaczepne: broń biala - kordy i noże bojowe, włócznie, broń miotająca - proce, groty, broń palna
Oporządzenie konia: ostrogi, strzemiona, kółka i sprzączki, wędzidła, podkowy, gwoździe podkowiaki, zgrzebła
Sierpy
Noże
Narzędzia kowalskie: kleszcze, do wyklepywania blach, przebijaki, kliny - dłuta, młotki
Narzędzia ciesielskie: siekiery, świdry, dłuta, szpilory
Szydła – rylce
Igły
Narzędzia do obróbki skóry
Sprzączki i agrafki
Haki i gwoździe (gwoździownica)
Klucze
Kłódki
Haczyki do zamykania drzwi
Skoble
Okucia drzwiowe i okienne, haki
Naczynia żelazne
Motyka
Haczyk do wędki
Przedmioty majce charakter dekorujący lub zdobniczy: metalowe, kościane i rogowe
Szkło
Wyroby gliniane: przęśliki, polepa, cegła
Monety

 • 7. Elementy zabudowy zamku Obiekty.
 • 8. Błędy w rekonstrukcji zamku.

Wieża cylindryczna, wieża czworoboczna, dom mieszkalny, dom M . Lanciego, węzeł bramny, krenelaż, mur arkadowy, zabudowa zamku „dolnego”.

 • 9. Ogólna charakterystyka odkryć i ich ideowe znaczenie.

Strona 691 • Rozdział VII. PRZE BIEG AKCJI OSADNICZEJ OŚRODKA.

 • l. Osadnictwo grodowe.
 • 2. Geneza ośrodka miejskiego.
 • 3. Początki miasta i proces urbanizacji.
 • 4. Ukształtowanie modelu zamku i miasta w średniowieczu.
 • 5. Ustrój prawny.
 • 6. Struktura aglomeracji miejskiej.
 • 7. Rola zamku królewskiego w połączeniu z kwartałem miejskim i kościelnym.

Strona 745 • Rozdział VIII. BĘDZIN JAKO OŚRODEK NADGRANICZNY W SYSTEMIE OBRONNYM KRAJU.

 • l. Związki zamku i miasta w systemie obronnym .
 • 2. Analogie i chronologia.

Strona 789 • Rozdział IX. ROZWÓJ MIASTA OD XV DO XVIII w.

 • Niektóre fakty historyczne związane z zamkiem.

Strona 804 • Rozdział X. PRÓBY ODNOWY MIASTA W XIX w.

 • Będzin u progu procesu industrializacji.

Strona 852 • Rozdział XI. NOWY MODEL MIASTA.

 • Potrzeba zachowania substytucji zabytkowej.

Strona 869 • ZAKOŃCZENIE.