Archeologiczne i historyczne ślady górnictwa i hutnictwa na terenie Dąbrowy Górniczej i okolic

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Archeologiczne i historyczne ślady górnictwa i hutnictwa.jpg
Tytuł Archeologiczne i historyczne ślady górnictwa i hutnictwa na terenie Dąbrowy Górniczej i okolic
Rok wydania 2004
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Księgarnia Akademicka
Liczba stron 156
Format 170x240 mm
Autor
Autor Pod red. Dariusza Rozmusa

Informacje:

Autor: Pod red. Dariusza Rozmusa

Wydawca: Księgarnia Akademicka

Miejsce i rok wydania: Kraków 2004

Ilość stron: 156

Oprawa: miękka

ISBN 83-7188-718-3

Opis:

Szeroko rozumiane pogranicze Śląska i Małopolski zwane Zagłębiem jest obszarem, na którym występują liczne bogactwa mineralne. Przez wieki ich wykorzystanie i eksploatacja były podstawą rozwoju gospodarczego lokalnych społeczeństw. Górnictwo węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu, połączone nierozerwalnie z hutnictwem stało się podstawą polskiej gospodarki. Niespotykana – w porównaniu z innymi obszarami Polski – dynamika życia przeobraża w sposób trwały środowisko, w tym krajobraz w którym żyją mieszkańcy tego regionu. Badania archeologiczne mają tutaj przede wszystkim charakter ratowniczy. Bardzo często w ich trakcie odkrywane są ślady działalności gospodarczej, badane miejsca mają często charakter osad produkcyjnych. Publikacja przybliża czytelnikom kilka zaledwie zagadnień związanych z tą problematyką. Szczególny nacisk położono na archeologiczne pozostałości hutnictwa.

Spis treści:

strona 07 • Dariusz Rozmus. Wstęp.

strona 09 • Dariusz Rozmus, Robert Bodnar. Wczesnośredniowieczne ślady hutnictwa w Dąbrowie Górniczej-Łośniu oraz na obszarach pogranicznych

strona 61 • Dariusz Rozmus, Robert Bodnar. Odważniki żelazne i "ciężarki" ołowiane z Łośnia i Okradzionowa

strona 69 • Aleksandra Rogaczewska. O początkach hutnictwa metali nieżelaznych na terenie Strzemieszyc Wielkich

strona 81 • Jacek Pierzak, Dariusz Rozmus, Jerzy Roś. Osady produkcyjne w Hutkach k. Olkusza

strona 95 • Jacek Pierzak. Górnictwo i hutnictwo rud ołowiu i srebra w Sławkowie w okresie od XIII do XVI wieku (na podstawie źródeł pisanych i archeologicznych)

strona 107 • Arkadiusz Rybak. Ślady górnictwa kruszcowego na terenie Dąbrowy Górniczej i jej okolic


  • VARIA

strona 125 • Jacek Sypień. Znaki własnościowe gwarków

strona 131 • Jerzy Roś. Skarby i pojedyńcze znaleziska monet z terenu międzyrzecza Czarnej i Białej Przemszy (do końca XV w.)

strona 139 • Dariusz Rozmus. Alternatywna etymologia słowa "kilof"

strona 147 • Dariusz Rozmus. O pochodzeniu nazw Krzykawa/Krzykawka

strona 153 • Dariusz Rozmus. Gotycki element wystroju zewnętrznego nie istniejącego kościoła Świętego Ducha w Olkuszu