Władysław Masłoń s. Jana

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
-
-
Imię i nazwisko ????
Data urodzenia ???? ????
Data śmierci 1940
Przyczyna śmierci Ofiara Mordu Katyńskiego
Zawód -

St. przod. PP W³adys³aw MAS£OÑ s. Jana, ur. w 1894 w Sosnowcu.Wpolicji od 1919. S³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim, m.in. w Kdzie Pow. w Bêdzinie i na Post. w Charsznicy pow. miechowski na stanowisku kmdta, sk¹d 1 I 1935 przeniesiony zosta³ do Komis. w Skar¿ysku Kamiennej pow. konecki i tam nadal we wrzeoeniu 1939. Odzn. BKZ. L. 033/3 (98), 464

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego