Polska Partia Socjalistyczna na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939 - 1948

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Polska Partia Socjalistyczna na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939 - 1948.jpg
Tytuł Polska Partia Socjalistyczna na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939 - 1948
Rok wydania 1975
Miejsce wydania Katowice
Liczba stron 479
Autor
Autor Jan Kantyka


Informacje:

Autor: Jan Kantyka

Wydawca: Śląski Instytut Naukowy

ISBN

Miejsce i rok wydania: Katowice, 1975

Ilość stron: 479

Opis:

....

Spis treści:

strona 05 • Wstęp


CZĘŚĆ 1 - W LATACH WOJNY I OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

strona 09 • Stan organizacyjny i zasięg wpływ6w

strona 13 • Przygotowania do działalności w warunkach hitlerowskiej agresji


strona 18 • Sytuacja społeczno-polityczna w rejencji katowickiej

strona 25 • Powstanie i rozwój antyhitlerowskich organizacji robotniczych


strona 32 • Utworzenie PP8-WRN

strona 36 • Struktura organizacyjna i zasięg wpływów


strona 43 • Główne założenia programowe

strona 59 • Zakres i formy działalności propagandowej


strona 75 • Powstanie i rozw6j Gwardii Ludowej oraz Milicji PPS

strona 90 • Gwardia Ludowa PPS po akcji scaleniowej

strona 97 • Akcje zaopatrzeniowe

strona 113 • Działalność sabotażowa

strona 119 • Potyczki i starcia zbrojne


strona 139 • Stosunek do ruchu komunistycznego


CZĘŚĆ 2 - W Polsce Ludowej

strona 151 • Powstanie i rozwój odrodzonej PPS


strona 171 • W akcji zabezpieczania i uruchamiania zakładów przemysłowych

strona 179 • Organizowanie aparatu nowej władzy

strona 186 • Pomoc w przejęciu Opolszczyzny i przeprowadzeniu reformy rolnej

strona 191 • Udział w odbudowie jednolitego ruchu zawodowego

strona 196 • PPS w Komisjach Porozumiewawczych


strona 202 • Sytuacja w ruchu socjalistycznym po utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej

strona 208 • PPS wobec wyborów do rad zakładowych

strona 222 • Stosunek do problemu Volkslisty

strona 228 • II Zjazd Wojew6dzki PPS - Likwidacja rozbicia w ruchu socjalistycznym


strona 241 • Udział. PPS w przygotowaniu i przeprowadzeniu referendum ludowego

strona 258 • Działalność w okresie przygotowań do wyborów do Sejmu PRL

strona 275 • Udział. w kampanii wyborczej


strona 288 • Dalsze umocnienie organizacyjne i ideowe PPS

strona 308 • Stanowisko PPS wobec perspektyw rozwoju kraju

strona 316 • Śląsko-dąbrowska organizacja PPS o czerwcowych uchwałach Rady Naczelnej


strona 341 • Po decyzjach PPR i PPS w sprawie zjednoczenia

strona 355 • Ostatni etap przygotowań do zjednoczenia

strona 366 • Zakończenie

strona 370 • Przypisy

strona 429 • Bibliografia

strona 453 • Indeks nazwisk

strona 470 • Indeks nazw geograficznych

strona 477 • Spis treści

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego