Księga pamiątkowa wydana z okazji 90-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
240x240px
Tytuł '''Księga pamiątkowa wydana z okazji 90-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu'''
Rok wydania 1998
Miejsce wydania Sosnowiec
Wydawca Wydawnictwo II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu
Liczba stron 262+64
Format 165x238 mm
Pod redakcją
Michała Walińskiego
Strona internetowa

Informacje:

Pod redakcją: Michała Walińskiego

Wydawca: Wydawnictwo II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu

Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 1998

Ilość stron: 262 + 64 stron zdjęć

Oprawa: Miękka

ISBN 83-903170-7-9

Opis:

Spis treści:

strona 5 • MICHAŁ CZARSKI: Słowo wstępne

PATRONKA
strona 11 • WILHELM BRUCHNALSKI: Emilia Platerówna jako folklorystka

Z HISTORII SZKOŁY
strona 17 • Dyrektorzy Szkoły

strona 17 • Kalendarium 1908-1998

strona 23 • PIOTR ŻUR – Szkice z przeszłości Liceum im. Emilii Plater w Sosnowcu

strona 37 • Którzy odeszli. Biogramy

strona 37 • Maria Oborska

strona 37 • Marian Łukowicz

strona 38 • Halina Grodecka

strona 38 • Irena Kruczyńska

strona 39 • Zofia Stechman

strona 39 • Leokadia Dehnel

strona 41 • MARIA OBORSKA – Informacja dla redakcji „Słownika Biograficznego”

strona 44 • MAŁGORZATA SZNICER – Wspomnienie o Profesorze Jerzym Kramie

strona 46 • ELŻBIETA GORZKOWSKA – Pan Profesor Kram

strona 48 • BARBARA WNĘK – Przemówienie na pogrzebie dr. Adama Kierkowskiego, byłego Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu

WSPOMNIENIA
strona 51 • MARIANNA POBOG-DMOCHOWSKA – Wspomnienie z dziejów drużyny harcerskiej w Gimnazjum im. E. Plater w Sosnowcu

strona 53 • ZOFIA KAPUŚCIK, JANINA KULA, HELENA KRZEMIŃSKA – Aneks do Księgi Pamiątkowej wydanej w 1988 r. Głos pokolenia Kolumbów

strona 54 • HELENA KRZEMIŃSKA – Wspomnienia z lat szkolnych przeżytych w III Liceum i Gimnazjum im. E. Plater w latach 1937-39 w klasie o kierunku matematyczno-fizycznym

strona 55 • Wiersze z pamiętnika Heleny Krzemińskiej

strona 55 • IZA DOMAGALANKA – *** (Jest nas w klasie)

strona 56 • IZA DOMAGALANKA – Żale pośmiertne nad IV A

strona 57 • ZOCHA ŻABICKA – *** (Helu! Nie jestem wierszokletką)

strona 58 • JAŚKA WASIÓWNA – *** (Kochana Helu!)

strona 59 • JANINA KRAUPE – ***

strona 61 • ALICJA MALLOW-GLIŃSKA – Co pozostało z tamtych lat?

strona 63 • JAN MIODEK – Wspomnienie o Matce

strona 64 • HALINA ŻAK – Spotkanie po półwieczu

strona 69 • STEFAN PŁATEK – Moi Nauczyciele

strona 72 • ELŻBIETA GORZKOWSKA – Moja „studniówka”

strona 74 • TOMASZ SZYJKOWSKI – Świat przedstawiony

strona 77 • PAWEŁ WALEWSKI – Łyżka klasztornego dziegciu

strona 80 • MARZENA OGIŃSKA-SALMON – ***

strona 81 • ALEKSANDRA CHARCZYŃSKA – Do...

strona 82 • Wywiad Z Panią Profesor EWĄ OLESIAK

strona 84 • Plater to „moja szkoła”. Rozmowa z Panią WANDĄ TUREK – wieloletnią woźną

LISTY Z DALEKICH STRON
strona 86 • STANISŁAW BARAŃCZAK

strona 87 • BEATA MALCZEWSKA

strona 89 • MARTA MERTA-MASŁOŃ

strona 90 • ANNA MERVYNOLIVER

strona 91 • KRYSTYNA DODIN

strona 92 • GRZEGORZ KOZAK

strona 94 • EWA MARZEC

WSPÓŁCZESNOŚĆ
strona 99 • MIROSŁAWA SOCZYŃSKA: Kierowanie II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu w latach 1992-1997

KLASY AUTORSKIE
strona 107 • ANNA OPACKA – Przełamywanie barier

strona 111 • MICHAŁ WALIŃSKI – Klasy klasyczne autorskie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu (1990-1998). Nauczanie języka polskiego, filozofii i wiedzy o kulturze w tych klasach

strona 137 • WANDA KRUSZYŃSKA – Klasa biologiczno-chemiczna autorska

strona 139 • MARIANNA BAŃSKA, ELŻBIETA LIZAK, LIDIA MUSIAŁ – Klasy autorskie o profilu matematyczno-informatycznym

strona 143 • TERESA WIECZOREK – Sprawozdanie z działalności klasy autorskiej o profilu biologiczno-chemicznym z ukierunkowaniem ekologicznym za lata 1994/98

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE
strona 146 • ELŻBIETA GORZKOWSKA – Moi „olimpijczycy”

strona 149 • WANDA KRUSZYŃSKA – Olimpiada Biologiczna

strona 150 • MICHAŁ WALIŃSKI - Oni i ja = my

strona 155 • JOANNA LEMLER (ŁABUŚ) – ***

strona 156 • MAŁGORZATA SZNICER – Wspomnienie z olimpiady

strona 157 • PAWEŁ JĘDRZEJKO – Wirusy entuzjazmu, czyli (przy)długa dygresja o krótkich dziewięciu latach

strona 161 • ROMAN SOSNOWSKI – Łacińskie podróże

strona 162 • BEATA GAJ – ***

strona 163 • SEBASTIAN CICHOŃ – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. To, co dla mnie najważniejsze

strona 165 • RAFAŁ HYLA – Wspomnień czar

strona 167 • MARTA SMAGACZ – Studiuję to, co lubię

strona 168 • SYLWIA RACZYŃSKA – Staję u wrót labiryntu

strona 169 • EWA MARZEC – Moje olimpiady

strona 171 • JOANNA KRZYSZTONEK – Zacząć od Olimpiady Filozoficznej

strona 173 • IGA GAŃCZARCZYK – „Feci, quod potui...”

strona 174 • MACIEJ GONIEWICZ – Non scholae, sed vitae discimus, czyli rozważania na temat mojego udziału w Olimpiadzie Chemicznej

strona 176 • ŁUKASZ WRÓBEL – ergo sum.

strona 180 • KATARZYNA WILK – Było warto

strona 182 • KRZYSZTOF LASKOWSKI – Od Nietzschego do Arpino

strona 185 • KRZYSZTOF LASKOWSKI – Marzenie romantyka. Analiza i interpretacja sonetu Bajdary Adama Mickiewicza.

PLATERAŃSKIE TURNIEJE
strona 190 • MIROSŁAW AUGUŚCIAK – Turniej Językowy, czyli szansa na sukces

strona 192 • Uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego nagrodzeni i wyróżnieni w Turniejach Językowych

strona 193 • Turnieje Jednego Wiersza O Laur Plateranki

strona 199 • EWA MARZEC – Zapach żonkili

strona 201 • KATARZYNA WILK – Z perspektywy sekretarza jury

strona 202 • Wiersze uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu nagrodzone w Turniejach Jednego Wiersza O Laur Plateranki

strona 202 • PIOTR SZCZESZEK – Słowa

strona 203 • RAFAŁ KORDEUSZ – Bądź pozdrowione światło tobie

strona 204 • ŁUKASZ ADAMCZYK – Mam dom

strona 205 • KATARZYNA BORCZ – ***

strona 206 • KATARZYNA BORCZ – jxmyaubfqaaałsspivałpa

strona 206 • MAGDALENA MICHEL – Widziałam kobiety Ewy Jędryk-Czarnoty

strona 207 • ALEKSANDRA KURCMAN – W słońcu

strona 207 • ELŻBIETA KANIA – ***

strona 208 • MARTA MIREK – Księżyc

strona 209 • ALEKSANDRA KURCMAN – Noce Platona XX wieku

strona 210 • EWA RUDNICKA – Pocztówka z Sarajewa

strona 210 • AGNIESZKA KOSAŁKA – Koncert

strona 210 • ELŻBIETA KANIA – ***

Z ŻYCIA SZKOŁY
strona 211 • PIOTR BAJER: Czasopisma szkolne

strona 214 • AGNIESZKA BUJOCZEK: Słowo od nauczycielki wychowania fizycznego

strona 216 • AGNIESZKA JODEŁKA i ŁUKASZ WOLNY: Samorząd Uczniowski w Plater

ANEKSY
strona 219 • Rozwój Szkoły w latach 1991/92 – 1996/97

strona 220 • Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i Dyrektora Szkoły (1991-1997)

strona 222 • Stypendia, nagrody, wyróżnienia dla uczniów (1991-1998)

strona 223 • Uczestnicy olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego w latach 1953-1998

strona 229 • Najwybitniejsi absolwenci Szkoły (1987-1998)

strona 231 • Wykłady, w których uczestniczyli uczniowie klas autorskich klasycznych (od IV 1994 r. do 19. VI 1998 r.)

strona 236 • Podróże polonistyczne – edukacja teatralna. Spektakle teatralne, w których uczestniczyły klasy klasyczne autorskie (od 1.IX 1990 r. do 19. VI 1998 r.)

strona 238 • Wykłady, ćwiczenia i inne zajęcia dodatkowe, w których uczestniczyli uczniowie klas autorskich biologiczno-chemicznych w latach 1991-1997

strona 241 • Wykłady, w których uczestniczyła klasa autorska o profilu biologiczno-chemicznym z ukierunkowaniem ekologicznym w latach 1994-98

strona 243 • Uczniowie na rocznych pobytach w szkołach zagranicznych

strona 244 • Grono pedagogiczne - aneks od 1993 r.

strona 245 • Absolwenci

strona 255 • Spis ilustracji

strona 259 • Spis treści


Germadon

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego