Hitlerowskie próby zasiedlania ziemi śląsko-dąbrowskiej w latach II wojny światowej (1939 - 1945)

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Hitlerowskie próby zasiedlenia ziemi śląsko-dąbrowskiej (...).jpg
Tytuł Hitlerowskie próby zasiedlania ziemi śląsko-dąbrowskiej w latach II wojny światowej (1939 - 1945)
Rok wydania 1984
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Śląski Instytut Naukowy
Liczba stron 263
Format 163x234 mm
Autor
Autor Andrzej Szefer

Informacje:

Autor: Andrzej Szefer

Wydawca: Śląski Instytut Naukowy

Miejsce i rok wydania: Katowice, 1984

Ilość stron: 263

Oprawa: Miękka

ISBN 83-00-00805-5

Opis:

Spis treści:

strona 05 • Spis treści

strona 07 • Wykaz skrótów

strona 09 • Wstęp

strona 14 • Kampania wrześniowa

strona 18 • Początki okupacji i działalności zarządu wojskowego

strona 24 • Przemiany polityczno-administracyjne; utworzenie rejencji katowickiej

strona 32 • Polityka narodowościowa okupanta

strona 50 • Niemiecka lista narodowa 1941 - 1944

strona 61 • Ruch oporu

strona 68 • Przemysł; położenie robotników

strona 82 • W ostatnich tygodniach okupacji; wyzwolenie

strona 85 • Niemcy wołyńscy, galicyjscy i białostoccy (z regionu Narwi)

strona 88 • Niemcy z północnej Bukowiny i Besarabii

strona 90 • Niemcy z południowej Bukowiny i Dobrudży

strona 91 • Przesiedleńcy z Alzacji

strona 92 • Bund heimattreuer Schlesier a sprawa przesiedleń jego członków na tereny przyłączone do Rzeszy

strona 94 • Główne instytucje przesiedleńcze i ich oddziały w prowincji górnośląskiej

strona 101 • Deutsche Umsiedlungs-Treuhand-Gesellschaft m.b.H. (DUT)

strona 103 • Bodenamt(Urząd Ziemski)

strona 105 • Główny Urząd Powierniczy - Wschód (HTO)

strona 105 • Centrala Przesiedleńcza (UWZ)

strona 107 • Hitlerowskie koncepcje dotyczące wysiedleń

strona 118 • Realizacja hitlerowskich koncepcji przesiedleń

strona 119 • "Saybusch-Aktion"

strona 125 • Wysiedlenia Polaków z Oświęcimia i okolicy

strona 127 • Problem tzw. Ślązakowców i górali beskidzkich

strona 128 • "Polenlager"

strona 138 • Próba podsumowania wysiedleń ludności polskiej

strona 142 • Obozy przesiedleńcze oraz stosunek władz niemieckich do ich mieszkańców

strona 142 • Liczba i rozmieszczenie obozów

strona 146 • Rodzaje obozów146

strona 150 • Działalność propagandowa wśród przesiedleńców

strona 157 • Starania kleru niemieckiego o zapewnienie przesiedleńcom niemieckim opieki religijnej

strona 160 • Inne grupy przesiedleńców

strona 160 • Rumuńscy "Ruckkehrer"

strona 164 • Przesiedlenia Niemców- spowodowane bombardowaniami i sytuacją na froncie wschodnim

strona 166 • Ukraińcy w Zagłębiu Dąbrowskim

strona 167 • Polski ruch oporu wobec przesiedleńców

strona 170 • Liczby i fakty

strona 178 • Nadzieje i rzeczywistość

strona 183 • Zakończenie

strona 186 • Wykorzystane źródła i literatura

strona 193 • Wybór dokumentów

strona 194 • Zestawienia, statystyki, wykresy

strona 207 • Dokumenty dotyczące wysiedleń ludności polskiej

strona 230 • Dokumenty dotyczące obozów dla ludności polskiej - "Polenlagrów"

strona 235 • Dokumenty dotyczące osiedlenia ludności niemieckiej

strona 247 • Spis tabel

strona 248 • Spis map,wykresów i schematów

strona 249 • Indeks ważniejszych nazwisk

strona 253 • Indeks nazw geograficznych

strona 261 • Indeks ważniejszych instytucji, organizacji, akcji

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego