Bolesław Broński

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data i miejsce urodzenia ??? ???
???
Data i miejsce śmierci ???
???
Miejsce spoczynku ???
Zawód Lekarz

BROŃSKI BOLESŁAW

Urodził się 18 grudnia 1910 r. w Kijowie. Maturę uzyskał w Gimna- zjum Ogólnokształcącym w Zako- panem, a dyplom lekarski na Uniwer- sytepie Jagiellońskim w Krakowie. , . Specjalista chorób płucnych i zaka- " Źllych. Pracę rozpoczął w 1943 r. w . - szpitaluwZakopanem,aod 1949r.w , , ~snowcu jako asystent oddziału ~. ' Szpitala Przęciwgruźliczego i Zaka- "':: Źliego' (Szpital m 4). Wkrótce został , ordynatorem, a po śmierci dyrektor dr Berdo został jej następcą na tym stanowisku. Od 1951 r. został również kierownikiem Przychodni Przeciw- gruźliczej. Wprowadził na teren Sosnowca badania bronchoskopowe i bronchograficzne, badania techniką Daniesa, pleuroskopię. Dobry lekarz i specjalista, stale dokształcał się. Odznaczony odznaką Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia. Zmarł po ciężkiej chorobie 10 listopada 1969 r.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego