Wacław Morawiec

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
-
-
Imię i nazwisko ????
Data urodzenia ???? ????
Data śmierci 1940
Przyczyna śmierci Ofiara Mordu Katyńskiego
Zawód -

Post. PP Wac³aw MORAWIEC s. Micha³a i Karoliny, ur. 13 IX 1912 w ¯arkach. Do policji przyjêty 31 VII 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. stanis ³awowskiego. We wrzeoeniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow. ¿ydaczowskim. L. 020/3 (18), 4280.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego