Klub Polityczno-Społeczny im. J. Piłsudskiego w Zagłębiu Dąbrowskim

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Klub Społeczno-Polityczny im. J. Piłsudskiego w Zagłębiu Dąbrowskim -

STATUT

W dniu 24 czerwca 1926 roku, podczas zjazdu delegatów K.P.S.P.Z. uchwalono jego wstępną i programową część ustawy (statutu) w następującym brzmieniu:

1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Klub Polityczno-Społeczny im. J. Piłsudskiego w Zagłębiu Dąbrowskim (skrót: K.P.S.P.Z.)

2. Siedzibą stowarzyszenia jest Zagłębie Dąbrowskie. Stowarzyszenie składa się z oddziałów już istniejących oraz mających w przyszłości powstać.

3. Klub P.S.P.Z. dąży do wydobycia na jaw i urzeczywistnienia w życiu tych wszystkich istotnych wartości, które mieszczą się w pojęciach wolności, równości i braterstwa, stanowiąc wspólny światopogląd postępowego odłamu społeczeństwa.

4. W poszczególnych sprawach konkretnych dążenia K.P.S.P.Z. są następujące:

1) Klub P.S.P.Z. stoi na stanowisku utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej ustroju republikańskiego, parlamentarnego i konstytucyjnego.

2) Klub nie przesądza sposobu wybierania prezydenta R. P. i parlamentu, natomiast dąży do wprowadzenia takiego ustroju R. P., w którym parlament będzie proporcjonalną reprezentacją istotnych sił kraju.c.d.n.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego